Mingəçevirdə 2017-ci ilin birinci yarımilində əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər

: 2017-ci ilin birinci yarımilində əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər
2017-ci ilin birinci yarımilində əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər

2017-ci ilin birinci yarımilində şəhər əhalisinə 29537,0 min manatlıq ödənişli xidmət göstərilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə faktiki qiymətlərdə 4141,5 min manat və ya 16,3 faiz, müqayisəli qiymətlərlə isə 2537,9 min manat və ya 9,4 faiz çoxdur.

2017-ci ilin birinci yarımilində əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmində fiziki şəxslərin xüsusi çəkisi 74,1 faiz, rəsmi qeydiyatdan keçmiş dövlət mülkiyyətli müəssisələrin xüsusi çəkisi 21,0 faiz, rəsmi qeydiyatdan keçmiş qeyri-dövlət mülkiyyəti müəssisələrinin xüsusi çəkisi  isə 4,9 faiz təşkil etmişdir.  

Hesabat dövründə əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmində (məişət xidməti daxil olmaqla) qeyri-dövlət mülkiyyətli müəssisələrin (fiziki şəxslərdə daxil olmaqla) həcmi 22505,8 min manat, xüsusi çəkisi isə 76,2 faiz təşkil etmişdir.

min manatla

 

2017-ci ilin

birinci yarımilində  faktiki qiymətlərləödənişli xidmətin həcmi

o cümlədən  məişət xidmətinin həcmi

2016-cı ilin

birinci yarımilində faktiki qiymətlərlə ödənişli xidmətin həcmi

o cümlədən  məişət xidmətinin həcmi

2017-ci ilin   birinci yarımilində müqayisəli qiymətlərlə ödənişli xidmətin həcmi

o cümlədən  məişət xidmətinin həcmi

Şəhər üzrə cəmi:

29537,0

4412,0

25395,5

3880,8

26999,1

4100,4

Hüquqi şəxslər üzrə cəmi:

7650,6

45,4

7588,5

44,6

6993,2

42,2

o cümlədən:

dövlət mülkiyyəti

7031,2

2,1

7051,7

4,5

6427,1

2,0

"İri və orta müəssisələr" üzrə cəmi:

6465,9

2,3

6516,9

4,9

5910,3

2,1

o cümlədən:

dövlət mülkiyyəti

6212,4

0,5

6276,4

3,1

5678,6

0,5

Əsas fəaliyyət növü ticarət olan iri və orta müəssisələr üzrə cəmi:

84,5

1,8

76,5

1,8

77,2

1,7

o cümlədən:

dövlət mülkiyyəti

-

-

-

-

-

-

 

Digər sahələrin (sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, sosial və s.) "İri və orta müəssisələr" üzrə cəmi:                              

6381,4

0,5

6440,4

3,1

5833,1

0,5

o cümlədən:

dövlət mülkiyyəti

6212,4

0,5

6276,4

3,1

5678,6

0,5

Kiçik müəssisələr üzrə cəmi:

1184,7

43,1

1071,6

39,7

1082,9

40,1

o cümlədən:

dövlət mülkiyyəti

818,8

1,6

775,3

1,4

748,4

1,5

Əsas fəaliyyət növü ticarət olan kiçik müəssisələr üzrə cəmi:

66,0

33,0

63,6

30,6

60,3

30,7

o cümlədən:

dövlət mülkiyyəti

-

-

-

-

-

-

Digər sahələrin (sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, sosial və s.) "Kiçik müəssisələri" üzrə cəmi:

1118,7

10,1

1008,0

9,1

1022,6

9,4

o cümlədən:

dövlət mülkiyyəti

818,8

1,6

775,3

1,4

748,4

1,5

Fiziki şəxslər üzrə-cəmi

21886,4

4366,6

17807,0

3836,2

20005,9

4058,2

 

Cədvəldən göründüyü kimi cari ilin birinci yarımilində əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmində (məişət xidməti daxil olmaqla) dövlət mülkiyyətli müəssisələrin payı 7031,2 min manat və ya 23,8 faiz olmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq dövründən faktiki qiymətlərlə 0,3 faiz və ya 20,5 min manat az, müqayisəli qiymətlərlə isə 9,4 faiz  və ya 604,1 min manat çoxdur.

Hüquqi şəxslər tərəfindən 2017-ci ilin birinci yarımilində məişət xidməti də daxil olmaqla əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi 7650,6 min manat olmuşdur ki, bu da keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən faktiki qiymətlərlə 0,8 faiz və ya 62,1 min manat, müqayisəli qiymətlərlə isə 9,4 faiz  və ya 657,4 min manat  çox deməkdir.

Əsas fəaliyyət növü ticarət olan müəssisələr tərəfindən əhaliyə 2017-ci ilin birinci yarımilində 150,5 min manatlıq ödənişli xidmətlər göstərilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövründən faktiki qiymətlərlə 10,4 min manat və ya 7,4 faiz, müqayisəli qiymətlərlə isə 12,9 min manat və ya 9,4 faiz  çoxdur.

Digər sahələrin (sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, sosial və s.) müəssisələri tərəfindən hesabat dövründə əhaliyə 7500,1 min manatlıq ödənişli xidmət göstərilmişdir ki, bu da 2016-cı ilin müvafiq dövrünə nisbətən faktiki qiymətlərlə 51,7 min manat və ya 0,7 faiz, müqayisəli qiymətlərlə isə 644,4 min manat və ya 9,4 faiz çoxdur.

Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmində qeyri ticarət təşkilatlarının xüsusi çəkisi 98,0 faiz təşkil etmişdir.

Fiziki şəxslər tərəfindən hesabat dövründə əhaliyə 21886,4 min manatlıq ödənişli xidmətlər göstərilmişdir ki, bu da keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən faktiki qiymətlərlə 22,9 faiz və ya 4079,4 min manat, müqayisəli qiymətlərlə isə 9,4 faiz  və ya 1880,5 min manat   çox deməkdir.

Cari ilin birinci yarımilində şəhər əhalisinə 4412,3 min manatlıq məişət xidməti göstərilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə faktiki qiymətlərlə 531,2 min manat və ya 13,7 faiz, müqayisəli qiymətlərlə isə 311,6 min manat və ya 7,6 faiz çoxdur.

Əhaliyə göstərilən məişət xidmətinin həcmində dövlət mülkiyyətli müəssisələrin payı 2,1 min manat və ya 0,05 faiz olmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq dövründən faktiki qiymətlərlə 2,4 min manat və ya 53,3 faiz  az, müqayisəli qiymətlərlə isə 0,1 min manat və ya 7,6 faiz çoxdur.

Hesabat dövründə əhaliyə göstərilən məişət xidmətinin həcmində qeyri-dövlət mülkiyyətli müəssisələrin payı 4409,9 min manat, xüsusi çəkisi isə 99,95 faiz olmuşdur.

Hüquqi şəxslər tərəfindən 2017-ci ilin birinci yarımili ərzində əhaliyə göstərilən məişət xidmətlərinin həcmi 45,4 min manat olmuşdur ki, bu da keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən faktiki qiymətlərlə 0,8 min manat və ya 1,8 faiz, müqayisəli qiymətlərlə isə 3,2 min manat və ya 7,6 faiz çoxdur.

Əsas fəaliyyət növü ticarət olan müəssisələr tərəfindən əhaliyə hesabat dövründə 34,8 min manatlıq məişət xidmət göstərilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövründən faktiki qiymətlərlə 2,4 min manat və ya 7,4 faiz, müqayisəli qiymətlərlə isə 2,5 min manat və ya 7,6 faiz çoxdur.

Digər sahələrin (sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, sosial və s.) müəssisələri tərəfindən əhaliyə 10,6 min manatlıq məişət xidməti göstərilmişdir ki, bu da 2016-cı ilin müvafiq dövrünə nisbətən faktiki qiymətlərlə 1,6 min manat və ya 13,1 faiz az, müqayisəli qiymətlərlə isə 0,75 min manat və ya 7,6 faiz çoxdur.

Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə göstərilən məişət xidmətlərinin həcmində qeyri ticarət təşkilatlarının xüsusi çəkisi 23,3 faiz təşkil etmişdir.

Fiziki şəxslər tərəfindən hesabat dövründə əhaliyə 4366,6 min manatlıq məişət xidməti göstərilmişdir ki, bu da keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən faktiki qiymətlərlə 13,8 faiz və ya 530,4 min manat, müqayisəli qiymətlərlə isə 7,6 faiz  və ya 308,4 min manat   çox deməkdir.

Məqalə Qiyməti