Ədəbiyyat

DƏNİZ, QAYTAR SEVGİLİMİ

Sularına qan rəngli qərənfillər atılmış Xəzərin sahilində alovu sönmək bilməyən platformaya baxıb ağlayan qara geyimli bir qız gördüm.

“Sevgidir yaşadan məni”

Sənət aləmində hələ ilk addımlarını atan Əli Musa ürəyinin bulud kövrəkliyini misra-misra pıçıldayır

"XATİRƏLƏR ÇEŞMƏSİ"

Arzuman Tağıyevin şeirlərini son kitabını oxucularımıza təqdim edirik VƏTƏNİM AZƏRBAYCAN Sevirəm vətənim Azərbaycanı Enməsin, ucalsın daim ba...